Miško Rojus

EnglishLietuvių kalba
EnglishLietuvių kalba

Šios paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Taisyklės) nustato privačios poilsiavietės Miško Rojus (toliau – Miško Rojus), paslaugų teikimo tvarką bei taisykles..

1. Miško Rojaus teikiamos paslaugos
Miško Rojus teikia poilsiaviečių su nameliu su kubilu paslaugas. Šių paslaugų pirkėjai – toliau vad. Lankytojais.

2. Rezervacijos
2.1 Rezervacijos atliekamos interneto svetainėje www.miskorojus.lt. Rezervacija patvirtinama tik po visos sumos apmokėjimo. 

2.1.1 Atsiskaitant dovanų kuponu, rezervacijoje reikia įrašyti dovanų kupono numerį. Rezervacija patvirtinama tik po užsakymo patvirtinimo(apmokėjimo).

2.2 Lankytojas sutinka, atvykęs pateikti savo asmens dokumentą ir išsamiai užpildyti lankytojo kortelę (Pagal LR Įstatymus). Svečiui nesutikus pateikti asmens duomenų, Miško Rojus turi teisę paslaugų neteikti ir pingų už užsakymą negrąžinti. Miško Rojus lankytojų duomenis tvarko pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
2.3 Maksimalus lankytojų skaičius nurodomas užsakymo formoje, papildomiems Lankytojams paslaugos gali būti teikiamos tik iš anksto pranešus el.paštu info@miškorojus.lt ir pagal įkainius apmokėjus už papildomus Lankytojus. 

2.3.1 Lankytojams griežtai draudžiama savo nuožiura priimti, net trumpam atvykusius draugus, giminaičius ar kitus žmones. 

2.3.2 Svečiai gali su savimi atsivežti naminius gyvūnus, tik iš anksto pažymėjus rezervacijos formoje arba atskiru susitarimu informavus el.paštu info@miskorojus.lt, kai Miško Rojus sutinka su pakeitimu. Taip pat laikydamiesi papildomų sąlygų, aprašytų skyriuje “Ką būtina žinoti atvykstant”, kuris yra www.miskorojus.lt pagrindinio puslapio apačioje. 

2.4 Rezervacijos atšaukimas

2.4.1 Jeigu rezervacija yra atšaukiama likus daugiau nei 10 parų iki Jūsų atvykimo laiko, grąžiname 100%  visos rezervacijos sumos.

2.4.2 Jeigu atšaukiama likus daugiau kaip 5 paroms, grąžiname 50% sumos.

2.4.3 Likus mažiau nei 5 paroms mokėjimas negrąžinamas dėl jokių priežasčių (įskaitant COVID-19, ligos, atšauktų skrydžių, pasikeitusių planų) – Vietoje jūsų gali atvykti jūsų draugai, kurie privalo būti susipažinę su mūsų rezervacija. (Apie tai reikia derinti el.paštu)

2.5 Rezervacijos perkėlimas

2.5.1 Rezervacija perkelti galima likus daugiau nei 10 dienų iki atvykimos dienos. Jeigu perkeliant į naują datą, ši data brangesnė, skirtuma apmoka Lankytojas. Jeigu naujoji data pigesnė, skirtumas nėra grąžinamas, tačiau suteikiame galimybę užsisakyti papildomų paslaugų už šią sumą.

2.5.2 Norint perkelti rezervaciją likus mažiau nei 10 dienų, tačiau daugiau nei 5 dienos iki atvykimo, perkeliama tik 50% užsakymo sumos. Likusią dalį reikia primokėti papildomai.

2.5.3 Likus mažiau nei 5 dienos iki atvykimo rezervacijos perkelti negalima.

2.5.4 Užsakymo perkėlimas galimas tik 1 kartą. 

2.6 Papildomos paslaugos

2.6.1 Atliekant poilsiaviečių rezervacijas internetu galima užsisakyti ir “Miško rojaus” papildomų paslaugų iš itin plataus sąrašo. Papildomas paslaugas užsakyti būtina ne vėliau kaip 4 paros iki atvykimo. Kubilo paslaugą galima užsakyti ir likus 1 parai iki atvykimo.

2.6.2 Rezervacijos atšaukimo ar perkėlimo atveju, užsakytoms papildomoms paslaugoms galioja tos pačios atšaukimo/perkėlimo sąlygos, kaip nurodyta aukščiau, 2.4 ir 2.5 punktuose.

3. Dovanų kuponai
3.1 Šioje svetainėje galima įsigyti Miško Rojus ir Gyvybės slėnio poilsiavietės dovanų kuponus.
3.2 Unikalus kupono kodas, jo įsigijimo data ir galiojimo data nurodoma kupone. 
3.3 Kuponas galioja 12 mėn. nuo įsigijimo datos. Nepanaudojus kupono per šį laikotarpį, laikoma, kad paslauga yra suteikta, pinigai nėra grąžinami.
3.4 Kuponas negrąžinamas ir nekeičiamas į pinigus.

3.5 Nepanaudojus kupono visos sumos, skirtumas nėra grąžinamas ir nėra suteikiamas kupono skirtumas. 

3.6 Poilsiavietėms Miško Rojus ir Miško Rojus – Šviesa galioja TIK Miško Rojus dovanų kuponas.

3.7 Poilsiavietei Gyvybės slėnis, galvioja tik Gyvybės slėnio dovanų kuponas.

4. Atsakomybė ir daiktų saugojimas
4.1 Miško Rojus Lankytojai privalo atlyginti Miško Rojui padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl pačių Lankytojų ar jų Augintinių kaltės.
4.2 Lankytojas (-iai) pats atsako už savo saugumą, naudojantis Miško Rojaus teikiamomis paslaugomis.

5. Nenugalima jėga (force majeure)
5.1 Šalių atsakomybę už sutarties dėl Miško Rojaus teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant force majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

6. Atvykimo ir išvykimo laikas
6.1 Atvykimas-išvykimas – Miško Rojus

Atvykimas į “Miško rojų” yra nuo 17:00 val. ¨ Tai reiškia, kad atvykti galima ne anksčiau kaip 17:00 val.

Išvykimas iš “Miško rojaus” yra iki 15:00 val. ¨ Tai reiškia, kad išvykti reikia ne vėliau kaip 15:00 val.

6.2 Atvykimas-išvykimas – Miško Rojus – Šviesa

Atvykimas į “Miško rojus – Šviesa” yra nuo 15:00 val. ¨ Tai reiškia, kad atvykti galima ne anksčiau kaip 15:00 val. 

Išvykimas iš “Miško rojus – Šviesa” yra iki 13:00 val. ¨ Tai reiškia, kad išvykti reikia ne vėliau kaip 13:00 val. ¨ 

6.3 Atvykimas-išvykimas – Miško rojus – Slėnis

Atvykimas į “Miško rojus – Slėnis” poilsiavietę yra nuo 13:00 val. ¨ Tai reiškia, kad atvykti galima ne anksčiau kaip 13:00 val. 

Išvykimas iš “Miško rojus – Slėnis” poilsiavietės yra iki 11:00 val. ¨ Tai reiškia, kad išvykti reikia ne vėliau kaip 11:00 val. ¨ 

6.4 Atvykimas-išvykimas, poilsiavietės rezervaciją atlikus atvykimo dieną.

Kurios nors poilsiavietės rezervaciją atlikus tą pačią dieną, kaip ir atvykimas į poilsiavietę, čia atvykti galima ne anksčiau, nei 3h po užsakymo gavimo laiko.

T.y., jeigu iki galo atlikote rezervaciją internetu 14:00val., į bet kurią poilsiavietę atvykti galėsite nuo 17:00val.

Išvykimo laikas nuo to nepailgėja ir galioja toks pats, kaip nurodyta taisyklėse aukščiau, priklauso nuo pasirinktos poilsiavietės.

Tarpe tarp lankytojų turime labai daug darbo, kuris tikrai užtrunka, todėl tikimės iš lankytojų supratingumo ir prašome laikytis šių atvykimo-išvykimo taisyklių.

7. Apskaita
7.1 Miško Rojus sąskaitas išrašo tik po paslaugos suteikimo.
7.2 Miško Rojus turi teisę keisti kainas bet kuriuo metu.
7.3 Lankytojui atsiskaitant dovanų kuponu, kainų skirtumas, atsiradęs dėl sezoninių ir/ar paskutinės minutės pasiūlymų arba kitų priežasčių, svečiui nėra išmokamas ar perkeliamas kitoms Miško Rojus paslaugoms apmokėti.

8. Papildomos paslaugos
8.1 Apie papildomų paslaugų atšaukimą užsakovai turi pranešti elektroniniu paštu, likus ne mažiau kaip 2 parom iki numatyto atvykimo į poilsiavietę laiko. Jei užsakovas apie papildomų paslaugų atšaukimą neinformuoja “Miško rojaus” administracijos taip, kaip nustatyta aukščiau, paslauga laikoma suteikta, pinigai išskaičiuojami kaip už suteiktą paslaugą.

9. Kitos sąlygos
9.1 Miško Rojaus Lankytojai privalo tinkamai naudotis Miško Rojaus esančiais daiktais bei įranga ir nedelsiant pranešti Miško Rojaus administracijai apie pastebėtus jų gedimus bei atlyginti nuostolius, jei tie gedimai atsirado dėl Lankytojo kaltės.
9.2 Miško Rojuje esantys daiktai yra Miško Rojaus nuosavybė, todėl Lankytojas (-iai) neturi teisės juos pasiimti išvykdamas iš Miško Rojaus.
9.5 Bet kokie ginčai, kilę tarp Miško Rojaus ir svečių, turi būti sprendžiami derybų keliu.
9.6 Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka kompetetingame teisme pagal Miško Rojaus buvimo vietą.